Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Étkezés

A gyermekek étkeztetése:
Az óvodában napi háromszori étkezést biztosítunk a gyermekek számára (tízórai, ebéd, uzsonna). Ez kiegészíthető a szülők által hozott zöldségekkel, gyümölcsökkel.
Az óvodai étkezések időpontjait a csoportok napirendje tartalmazza, az étkezés a csoportszobában történik.

Az étkezési térítési díj fizetésével kapcsolatos szabályok:
A szülő az étkezési ellátásért – a helyi önkormányzati rendeltben meghatározott módon – térítési díjat fizet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Irodájába (Pénztárába).
A térítési díj befizetésének időpontja minden hónap 10-ig történik meg.
A szülő kötelessége, hogy ha a gyermeke hiányzik az óvodából, az étkeztetést minden esetben mondja le. A lemondást a hiányzást megelőző nap 12 óráig, de legkésőbb a hiányzás napján reggel 8 óráig lehet megtenni.
Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszaigénylésére nem jogosult.
A Polgármesteri Hivatal a befizetés elmulasztása esetén fizetési meghagyást foganatosít.

A gyermek kedvezményes vagy térítésmentes étkezésben részesülhet.
Az 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII törvény meghatározza azon gyermekek körét, akiknél a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj normatív kedvezményként kell biztosítani.

Ingyenesen ehet az óvodában 2015. szeptember 1-től az a gyermek, aki:
  • akinek családjában három vagy több gyermeket nevelnek
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  • fogyatékossággal él vagy tartósan beteg
  • a családban nevelkedő testvére tartósan beteg vagy fogyatékos, ez életkortól független
  • akinek a családjában egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 130%-át
  • akinek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság