Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Étkezés

A bölcsőde napi négyszeri étkezést biztosít, mely díjfizetési kötelezettséget von maga után.
 A módosított 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 148. § (1)-(3), valamint (5) bekezdése alapján az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni.

A gyermek kedvezményes vagy térítésmentes étkezésben részesülhet:
- Három vagy több gyermek esetében
- Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetében

A bölcsődei ellátásért a térítési díjat minden hónap 12.-éig, egy összegben kell befizetni, a Polgármesteri Hivatal pénztárában.
Bölcsődénkben a fenntartó nem állapított meg gondozási díjat.