Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

 

Hirdetmény

A 2024/2025-ös nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Szivárvány Óvodába a gyermekeket a 2024/2025-ös nevelési évre

 

2024. április 22. napjától 2024. április 26. napjáig, 8:00-16:00

között lehet beíratni.

  

A beiratkozás helye: Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár

 

 

Dunapataj, Petőfi Sándor utca 3.

06-78-425-045

 

 

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jétől hatályba lépett rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2024/2025-ös nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2024. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

Továbbá felveheti a hatályos jogszabályok szerint az óvoda azt a 2 és fél éves gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, és a szülő benyújtja az előjegyzési lapon igényét.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni, vagyis

a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézménybe elektronikus úton is eljárhat.

 

Kérjük a felvételi kérelem nyomtatványt kitöltve az óvoda e-mail címére csatolmányként, vagy fénykép formátumban visszaküldeni a patajiovi@gmail.com címre.

 

1-szamu-melleklet-beiratkozas-docx
2-szamu-melleklet-beiratkozas-docx

 

Utóbbi esetben a szükséges személyes dokumentumokat elegendő az első óvodai nevelési napon benyújtani.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

·         a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

·         a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

·         a gyermek TAJ kártyáját,

·         a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

·         ha van szakértői véleményt, igazolást ételallergiáról.

Ø  A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.

Dunapataj körzetes óvodája/kötelező felvételt biztosító óvodája:

Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár 6328 Dunapataj, Petőfi Sándor utca 3.

 

Ø  A szülő/gondviselő, ha nem az állandó lakhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével elektronikus úton vagy telefonon jelezze az általa választott óvoda vezetőjének

(1. számú melléklet)

 

A kérelmet benyújtó szülőket az óvodavezető a felvételről legkésőbb 2024. május 17.-éig írásban értesíti. Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja.

 

Ø  Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító/körzetes óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően szabad férőhelyekkel rendelkezik, úgy lehetősége van felvenni - a hozzá benyújtott felvételi előjegyzési lap alapján (2. számú melléklet) - a nem a körzetében élő gyermekeket.  Ebben az esetben 2. számú mellékletet az óvoda e-mail címére (patajiovi@gmail.com) kérjük megküldeni. 

 

Ø  Az óvoda Alapító Okirata szerint, a Dunapataji Szivárvány Óvoda biztosítja az integráltan nevelhető Sajátos Nevelési Igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a szakértői véleményt.

 

Ø  A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az űrlap elérhető az www.oktatas.hu weboldalon. A szülő köteles értesíteni a tényről az állandó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvoda vezetőjét.

 

Az óvodai beiratkozással kapcsolatos további tájékoztatás kérhető a 06/78 425-045 telefonszámon, valamint az óvoda e-mail címén a patajiovi@gmail.com címen

Hétfőtől – Péntekig: 8.00-16.00 óráig.

 

Kérjük, hogy a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

Kedves Szülők!

Segítségül szolgáljon, hogy aki nem tudja megoldani a nyomtatást otthon, azok 1. számú és a 2. számú mellékletet, egy dobozba megtalálja az óvoda főbejárati külső folyosóján.                                                Kérjük kitöltve az óvoda e-mail címére csatolmányként, vagy fénykép formátumban visszaküldeni, vagy személyesen beadni.

 

Dunapataj, 2024. február 8.

Tisztelettel: Némethné Jancsó Boglárka

/intézményvezető/