Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

Hirdetmény
A 2022/2023-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjérőlTájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Szivárvány Óvodába a gyermekeket a 2022/2023-as nevelési évre


2022. május 09. napjától 2022. május 13. napjáig, 8:00-16:00
között lehet beíratni.


A beiratkozás helye: Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár
Dunapataj, Petőfi Sándor utca 3.
06-78-425-045

 
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jétől hatályba lépett rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2022/2023-as nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2022. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.
Továbbá felveheti a hatályos jogszabályok szerint az óvoda azt a 2 és fél éves gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, és a szülő benyújtja az előjegyzési lapon igényét.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A 19/2021.(III.10.) EMMI határozat alapján az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni, vagyis
a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézménybe elektronikus úton is eljárhat.

Kérjük a felvételi kérelem nyomtatványt kitöltve az óvoda e-mail címére csatolmányként, vagy fénykép formátumban visszaküldeni a patajiovi@patajnet.hu címre.


1-szamu-melleklet-beiratkozas-docx
2-szamu-melleklet-beiratkozas-docx

Utóbbi esetben a szükséges személyes dokumentumokat elegendő az első óvodai nevelési napon benyújtani.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
a gyermek TAJ kártyáját,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
ha van szakértői véleményt, igazolást ételallergiáról.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik.
Dunapataj körzetes óvodája/kötelező felvételt biztosító óvodája:
Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár 6328 Dunapataj, Petőfi Sándor utca 3.

A szülő/gondviselő, ha nem az állandó lakhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével elektronikus úton vagy telefonon jelezze az általa választott óvoda vezetőjének
(1. számú melléklet)


A kérelmet benyújtó szülőket az óvodavezető a felvételről legkésőbb 2022. május 27.-ig írásban értesíti. Az óvodába felvett gyermekeket az óvoda nyilvántartja.

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító/körzetes óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően szabad férőhelyekkel rendelkezik, úgy lehetősége van felvenni - a hozzá benyújtott felvételi előjegyzési lap alapján (2. számú melléklet) - a nem a körzetében élő gyermekeket.  Ebben az esetben 2. számú mellékletet az óvoda e-mail címére (patajiovi@patajnet.hu) kérjük megküldeni. 
Az óvoda Alapító Okirata szerint, a Dunapataji Szivárvány Óvoda biztosítja az integráltan nevelhető Sajátos Nevelési Igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a szakértői véleményt.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. Az űrlap elérhető az www.oktatas.hu weboldalon. A szülő köteles értesíteni a tényről az állandó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti körzetes óvoda vezetőjét.
Az óvodai beiratkozással kapcsolatos további tájékoztatás kérhető a 06/78 425-045 telefonszámon, valamint az óvoda e-mail címén

patajiovi@patajnet.hu,
illetve a
patajiovi@gmail.com címen
Hétfőtől – Péntekig: 8.00-16.00 óráig.


Kérjük, hogy a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

 
Kedves Szülők!
Segítségül szolgáljon, hogy aki nem tudja megoldani a nyomtatást otthon, azok 1. számú és a 2. számú mellékletet, egy dobozba megtalálja az óvoda főbejárati külső folyosóján. Kérjük kitöltve az óvoda e-mail címére csatolmányként, vagy fénykép formátumban visszaküldeni, vagy személyesen beadni.
 
Dunapataj, 2022.április 6.
                                                                                                                                                                                                    Tisztelettel: Némethné Jancsó Boglárka
                                                                                                                                                                                                                               /intézményvezető/